HACETTEPE IRCA ONAYLI BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 Denetçi Başdenetçi IRCA Onaylı ISO 9001 Denetçi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

ISO 9001 Yönetim Sistemi Standartlar? etkin bir ISO 9001 sistemi kurmak için uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır.  Kuruluşların ISO 9001 belgelerinin devamlılığın sağlanması için periyodik olarak üçüncü taraf denetimlerin yapılması gerekmektedir. ISO 9001 baş denetçi, ISO 9001 denetçi eğitimleri üçüncü taraf denetimi gerçekleştiren kuruluşların ihtiyacı olan deneyimli denetçilerin yetiştirilmesini, katılımcılara ISO 9001 yönetim sistemlerinin işleyişi ile ilgili temel esaslar öğretilmesini, ISO 9001’e göre ISO sistemlerinin denetlenmesi ile ilgili olarak yapılması gereken faaliyet ve konuları uygulama seviyesinde aktarılmasını ve katılımcılara küresel alanda yeni bir meslek kazanmalarını sağlamaktadır.

ISO 9001 başdenetçi denetçi kursunun tanıtım?

ISO 9001 başdenetçi denetçi ırca onaylı kursu, yüksek düzeyde etkileşime dayanmaktadır. Kurs süresince sürekli olarak değerlendirmeler yapılacaktır. Katılınız, sorular sorunuz ve istendiğinde takım lideri olunuz. “Profesyonel bir ISO 9001 başdenetçisi denetçisi” olarak sunumlar yapmaya hazırlıklı olunuz ve sunulmakta olan tüm malzemeleri anlamaya çalışınız. Değerlendirileceğiniz diğer bir yol ise, yapılacak bir Final Sınavıdır. Sınav için endişelenmeyiniz. iyi not tutar, tüm alıştırmalar? yapar ve tüm faaliyetlere katılırsanız, sınav sizin için hiç sorun olmayacaktır.

Bu kursun hedefleri, IRCA tarafından minimum kurs gereksinimleri olarak konmuştur. Biz, denetim ve denetim yönetimi ustalıkları bakımından size değer katabilecek başka ek bilgileri de kursa katıyor olacağız. Bu hedefler, kurs programı sırasında ilerlerken olduğu kadar final sınavınıza hazırlanırken de sizler için iyi birer “kontrol listesi” olacaktır.

ISO 9001:2015 Başdenetçi, Denetçi, Baştetkikçi Eğitim içeriği:

-ISO 9001 de geçen terimlerin, ISO 9000 standardına göre Kalite Tanımları, Denetim Tipleri, Kalite Yönetim Sistemlerinin De?erlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,

-Kalite Yönetim Prensipleri

-ISO 9001 in Analizi

-Proseslerin Belirlenmesi

-ISO 9001 madde 4.2 sistem dokümantasyon şartları

- Proses belirlenmesi çalışması

-ISO 9001 e uygun Kalite El Kitabı Çalışması

-ISO 9001 e göre kalite sistem denetim hazırlığı

-Hazırlık ve Planlama

-ISO 9001 e göre doküman gözden geçirme faaliyetlerinin yapılması

-ISO 9001 denetim kapsamının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi

-ISO 9001 için denetim planlama çalıması

-ISO 9001 standart maddelerini içeren Soru Listesi hazırlık çalışması

-ISO 9001 Denetçilerinin rolü ve sorumluluklar

-ISO 9001 denetçileri için denetim senaryolar

-Katılımcılar verilen senaryoya göre rol yapacaklardır ve denetim tekniği, planlama ve denetim ile ilgili yorum yapacaklardır.

-ISO 9001:2015 standardının maddelerine göre uygunsuzlukların belirlenip rapor edilmesi

-ISO 9001 e göre Uygunsuzluk Raporlarının yazılması

-ISO 9001 maddelerine göre tespit edilen uygunsuzlukların sınıflandırılması

-Denetim Bulgularının ISO 9001 denetim raporunda toplanması ve özetlenmesi ve tavsiyeler

(Recommendations)

-ISO 9001 e göre düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi

-Sürekli iyileşme çalışması1

-Kapanış toplantısı

-IRCA kuruluşları ve kaytt şartları

-Egzersiz ve pratik çalışmalar

-Gün Sonu Değerlendirme Quizleri

-ISO 9001 denetçi başdenetçi eğitimi için soru-cevap 

-ISO 9001 başdenetçi denetçi Sınavı

 

 ISO 9001:2015 Başdenetçi denetçi eğitim süresi:

IRCA onaylı ISO 9001 başdenetçi denetçi eğitimleri 5 gün sürmektedir.

 

 ISO 9001 başdenetçi denetçi eğitimine kimler katılabilir:

ISO 9001 Başdenetçisi, Denetçisi olmak isteyenler,

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen kuruluş çalışanları,

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemini denetlemek isteyenler,

ISO 9001 Danışmanları, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak isteyen herkes

 

ISO 9001 denetçi sertifikası

Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara ISO 9001 başdenetçi denetçi başarı sertifikası, sınavı geçemeyenlere ISO 9001 başdenetçi denetçi katılım sertifikası verilecektir.

Etkinlik Başvurusu