Kurumsal Eğitimler


Kurumsal Firmalarda uygulanması düşünülen eğitim programlarının kategorilere ayrılmış başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Eğitim süresi, eğitmen listesi ve bütçe istenilen firma ve katılım sayısına göre özel hazırlanarak verilecektir.

 

Kurumsal İçerikler

Eğiticilerin Eğitimi

Bilgi Teknolojileri Eğitimi

Performans Değerleme Eğitimi

İş Analizi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri

Çözüm Odaklı Davranış Geliştirme

Öfke ve Stres Kontrolü Eğitimi

İkna Eğitimleri

Liderlik Eğitimleri ve İçsel Liderlik Eğitimleri

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimleri

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kurumsal İmaj Eğitimi

Kurum Aidiyeti Eğitimi

İletişim Becerileri Eğitimi

Özgüven ve Karizma Eğitimi

Zihinsel İmaj Eğitimleri

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

İletişim Teknikleri Eğitimleri

İçsel ve Dışsal İletişim

Nefes Teknikleri Eğitimi

Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi

Motivasyon Teknikleri Eğitimleri

Güç Duruşu Eğitimi

İşletmelerde Sürekli İyileştirme Eğitimi

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Etkili Sunum Teknikleri

Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Eğitimleri

Duygusal Zeka Eğitimleri

Ruhsal Zeka Eğitimleri

İnsan Tanıma Sanatı

Mutlu Yaşam Becerisi

Psikolojik Sağlamlık ve Esneklik

Yöneticilik Eğitimleri

Genel Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

Değişim Yönetimi Eğitimi

Müzakere İletişimi Eğitimi

Satın Almada Görüşme Teknikleri Eğitimi

Satın Alma Eğitimi

İleri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım ve Sözleşme Eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Bütçe Eğitimi – Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi

Mali Tablolar Analiz Eğitimi ve Finansal Analiz

Maliyet Analiz Eğitimi

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi

Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satış Eğitimleri

360 Derece Müşteri Eğitimi

İhtiyaç Analizi Eğitimleri

Satış Eğitimi

Satış Yönetimi ve Satış Kapatma Eğitimi

Telefonda İletişim ve Satış

Bilgisayarlı Satış Eğitimleri

Temel Satış Başarıları

Saha Analizleri

Satış Yetkinliği Ölçümleme

Saha Satış Eğitimler

Satış Yöneticiliği Eğitimleri

Hedeflerle Satış Eğitimleri

Satış Ekiplerine Koçluk 

Pazarlama Eğitimleri

Stratejik Pazarlama

Stratejik Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

Pazar Araştırma ve Pazar Planı Oluşturma Teknikleri Eğitimi

Pazarlama Teknikleri Eğitimi (Gerilla, Tuzak, Duyusal, Duygusal, Retro Pazarlama …)

Duyularla Pazarlama Eğitimi

Strateji Haritaları Eğitimi

Stratejik Planlama

Üretim Pazarlama

Geliştirmede Riskler ve Analizler

Nöro Pazarlama Teknikleri

Dış Ticaret Eğitimleri

Etkin Depo ve Stok Yönetimi

Mevzuat Değişimi Eğitimi

İşgücü Piyasası Hizmetleri Eğitimi

SPSS Eğitimi

Taşeron İlişkileri Yönetimi Eğitimi

İthalat ve İhracat Uygulamaları

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri

Ürün Eğitimleri

Ürün Tasarımı ve Geliştirme Amaçlı Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma

Ürün Maliyetlendirme ve Yatırım Fizibilite Adımları

Girişimcilik, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Teknikleri

Üretim / Yönetim Planı ve Uygulamaları

Finansal Plan ve İş Planı Nedir? +Uygulama

Ürün – Hizmet – Firma Marka Değeri Yaratma ve Yönetimi

Japon Mucizesi, Yalın Üretim ve Yönetim Teknikleri

 

 

  • Biz Kimiz?
  • Vizyonumuz
  • Misyonumuz