Koçluk Eğitimleri


 

Koçluk Eğitimleri Modül 1

 

Koçluk Programının Amacı 

Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları ve Türkiye`deki Konumu 

Koçluk İlişkisi 

Koçluk Hizmetinin Faydaları 

Koçluk Ne Değildir 

Koçun Sorumlulukları 

Koçun Temel Yeterlilikleri 

Ulusal Meslek Standartları 

AC Etik Kodu ve İyi Uygulama, 

ICF Etik Kuralları, 

Kavramlar (Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı, Duygu, Düşünce, Davranış...) 

Bilişsel Yaklaşım ve Etkili İletişimin Temel Adımları. 

Koçluk Becerilerine Hazırlık 

Koçluk Süreci 

Koçun Zihinsel Hazırlığı 

Seans çerçeveleme, 

Uyumu yakalama, 

Empatik dinleme, 

Kritik Gediği Ortaya Çıkarma, 

Hedef Çalışması ve Plân Oluşturma, 

Güçlü Gözlemlerde Bulunmak, 

Güçlü Soru Sorma Sanatı, 

Güçlü Ricalarda Bulunmak. 

Yapılandırma Becerisi, 

Geri Bildirim Verme Tekniği, 

Çok Boyutlu Takdir, 

Geliştirme Becerisi, 

Meydan Okuma Becerisi, 

Taahhüt Alma Becerisi, 

Takip Süreci.

 

Koçluk Eğitim Modül 2

 

Koçlukta Bütünsel Dönüşüm Modeli, 

Bireysel Farkındalık Penceresi, 

İçsel Diyalog Çalışması, 

Sabotajcı Çalışması,, 

Vizyon, Misyon, Değerler Çalışması, 

SWOT Analizi ve Stratejileri Belirleme, 

Planlama ve Zaman Yönetimi Çalışması, 

Değişime Koçluk, 

Sınırlara Koçluk, 

Yaşamdaki Dengeye Koçluk, 

Koçlukta Beden Dili Kullanımı, 

Yaşam Koçluğunda Kullanılan NLP Teknikleri, 

Yetişkin Testleri, 

Yaşam Koçluğunu Meslek Olarak Hayata Geçirmek.

 • Yönetim Sistemleri Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
 • Dış Ticaret Eğitimleri
 • Çevre Eğitimleri
 • Teknik Eğitimler
 • Enerji Eğitimi
 • ADR Eğitimleri
 • Baş Denetçi Eğitimleri
 • Gıda Güvenliği Eğitimleri
 • Medikal Eğitimler
 • Otomotiv Eğitimleri
 • Muayeneler